Lanna Expo 2016

Event exhibition on 30 June – 06 July 2016

PROJECT MANAGER : วรัทภพ เลิศวิราม
ART DIRECTION : เขมณัฐ แสนมโนรักษ์
PROJECTION MAPPING : พงษ์ศักดิ์ เจริญทขิล
ADDITIONAL CREWS : Produck Creation Limited Partnership , ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล

RESPONSIBILITIES : Graphic design , Projection mapping , Art Direction

THE IDEA

เราได้รับโจทย์ให้จัดแสดงนิทรรศการความรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาเชียงใหม่ โดยใช้เนื้อหาจากงานที่เคยจัดมาก่อน แต่นำมาจัดเรียงในบอร์ดนิทรรศการใหม่

ธีมงานที่เราได้รับคือทำให้บอร์ดดูมีความทันสมัยมากกว่าบอร์ดสี่เหลี่ยมปกติ จากโจทย์เราได้ระดมสมองร่วมกับทีม IDO’s Organiser ซึ่งรับหน้าที่ทำโครงสร้างบอร์ดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้นิทรรศการของเราออกมาตามโจทย์ที่ได้รับ

“Design ที่แผนผังของบอร์ดนิทรรศการทั้งหมด จาก Concept รูปเรขาคณิต”

WORK IN PROGRESS

เราให้ทีม IDO’s เตรียมงานด้านโครงสร้าง ส่วนเราก็มาออกแบบเนื้อหาบนบอร์ดที่ออกแบบ งานนี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาในแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นงานหลักของลูกค้า เราออกแบบกราฟิกให้ดูมีความเป็นกึ่งวิทยาศาสตร์ กับโลกอนาคต ผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้รับ

ความท้าทายของงานนี้ก็อยู่ที่แบบของบอร์ด ที่ในแต่ละด้านมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเลย เป็นเรื่องใหม่ เพราะเราไม่เคยทำบอร์ดที่มีสัดส่วนและองศาที่ไม่เท่ากันมาก่อน แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรา

“โครงสร้างบอร์ดจาก IDO’s ก่อนการติดตั้งสติกเกอร์เนื้อหากับทีมติดตั้งสติกเกอร์จาก Produck Creation”

“ตัวอย่าง Content design ที่ใช้กับบอร์ดนิทรรศการ”

“ทีมงานกำลัง setup Projection mapping ให้ตรงกับกราฟฟิกบนบอร์ด”

FINAL PRODUCT

เราทำงานกันจนถึงวันสุดท้ายของการติดตั้ง เพราะโครงสร้างที่ยากต่อการติดตั้งสติกเกอร์ บวกกับปัญหาหน้างานมากมาย แต่อุปสรรคมีไว้ข้าม สุดท้ายเราก็แก้ปัญหาจนสามารถจัดงานนิทรรศการได้อย่างราบรื่น

“บอร์ดนิทรรศการ HSC ภายในงาน Lanna Expo 2016”

ASK THE TEAM

สงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม? – คลิกปุ่มด้านล่าง