KIOSK RAJAPRUEK

Production on February – June 2016

PROJECT MANAGER : ชมพูนุท ภูขาว
ART DIRECTION : ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
UI/UX DESIGNER : ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
3D MODEL : วรัทภพ เลิศวิราม
WEB PROGRAMMING : อัครเดช เพียรสุภาพ, ชนัษฎา ชัยธนะกุลมงคล
ADDITIONAL CREWS : เหมวัต เชาว์พิพัฒน์วงศ์

RESPONSIBILITIES : HTML5, UI/UX design, 3D Model, isometric 3d

THE IDEA

โจทย์ของงานนี้คือ การนำเสนอแผนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในรูปแบบใหม่เพื่อแสดงผลบน kiosk ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เราจึงได้เสนอแนวทางในการแสดงผลข้อมูลแผนที่ในรูปแบบ isometric 3d

“แผนที่รูปแบบเดิม”

“ตัวอย่างแผนที่ที่เรานำเสนอให้ลูกค้า “

” ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลที่เราร่างให้ลูกค้าดู “

WORK IN PROGRESS

เราพัฒนาภาพ isometric 3d ให้สามารถแสดงภาพได้ตรงตามสถานที่จริง

FINAL PRODUCT

ผลงานของเราได้นำเสนอบนหน้าจอ kiosk ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ข้อมูลของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ kiosk.royalparkrajapruek.org

Interactive game : ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแอพพลิเคชัน

ASK THE TEAM

สงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม? – คลิกปุ่มด้านล่าง