Thailand Industry Expo 2016 : IEAT

Event exhibition on 26 – 31 July 2016

CLIENT : INDUSTRY ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
ORGANIZER : IDO’S ORGANIZER

PROJECT COORDINATOR :

PROJECT MANAGER : วรัทภพ เลิศวิราม
ART DIRECTION : ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
ANIMATOR : พงษ์ศักดิ์ เจริญทขิล ,วรัทภพ เลิศวิราม
PROGRAMMER : เอกชัย กิตติเลิศภัคดีกุล
PRINTING LAYOUT : เขมณัฐ แสนมโนรักษ์
ADDITIONAL CREWS : ชมพูนุท ภูขาว , วรกันต์ ตนบูรณ์ทรัพย์ , ราเมศ สบายจิตร์

RESPONSIBILITIES : Interactive player, Animation, Graphic design

THE IDEA

งานนี้จัดโดย กนอ. หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงการทำงานของ กนอ. และผลลัพท์ในการทำงาน โดยโจทย์ในครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย หรือ ไทยแลนด์ 4.0 กับความเกี่ยวข้องกับงานของ กนอ.

“Reference จากลูกค้า กนอ. เป็นไอเดียรูปแบบบการนำเสนอข้อมูลแบบโลกอนาคต”

เนื่องจากเนื้อหาเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีนิยามที่ชัดเจน การจะนำข้อมูลออกมาสื่อสารให้กับผู้รับสารได้เข้าใจง่าย เป็นเรื่องที่ทางเราได้รับโจทย์มาให้ทำ รวมไปถึงการออกแบบกราฟฟิกประกอบเนื้อหา อีกทั้งในครั้งนี้ทาง กนอ. ได้กำชับว่าอยากจะได้สิ่งที่ดูล้ำสมัยกว่าในครั้งไหนๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอถึงยุคใหม่ ยุคที่เราใช้เทคโนโลยีในการผลักดันเศรษฐกิจ

WORK IN PROGRESS

หลังจากได้รับเนื้อหาจาก กนอ. และปรึกษาหารือกับทีม IDO’s เราได้ข้อสรุปออกมาโดนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 โซน ด้วยกัน

โซนที่ 1 เป็นโซนเฉลิมพระเกียรติ์ เราได้สรุปว่าจะทำวิดีโอ 1 ชุดเป็นภาพจากพระราชกรณียกิจของในหลวง เราได้ให้คุณวรกันต์ ตนบูรณ์ทรัพย์ วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลายฝีมือและลงสีน้ำ เพื่อนำมาประกอบในการทำวิดีโอชุดนี้

“ภาพวาดในหลวงพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจแบบขาวดำ และลงสี”

จุดที่ 2 เป็นเรื่องของฝ่าย กนอ. ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในจุดนี้เราได้จัดทำ infographic animation 1 ชุด เพื่ออธิบายหน้าที่ การทำงานของ กนอ. และ interactive player อีก 1 ชุด เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่กนอ.มีส่วนเกี่ยวข้อง

“Design Interface สำหรับข้อมูลบน touch screenโซน 2 การนิคมอุตสาหกรรม”

ในโซนที่ 3 จะเป็นเนื้อหาที่ทาง กนอ. อยากนำเสนอให้คนที่มาดูงานได้รับชม ในจุดนี้เราได้คุยกันถึงรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย และจาก reference ที่ได้มาจึงได้ตกลงกันว่าจะใช้จอ Touch screen ขนาดใหญ่เพื่อให้ดูเหมือนโลกในอนาคต บวกกับการออกแบบกราฟิกเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

“ตัวอย่าง graphic design ที่ใช้แสดงข้อมูลใน Touch screen ขนาดใหญ่ โซน 3 การนิคมอุตสาหกรรม”

FINAL PRODUCT

ในท้ายที่สุดเราก็ดันผลงานออกมาได้สำเร็จ จากความร่วมมือของหลายๆฝ่าย ทั้งทาง กนอ. IDO’s และ meandfriends ต้องขอขอบคุณทุกๆคน ที่ร่วมกันทำงานนี้อย่างเต็มที่

“ภาพบูธ กนอ.ในงาน Thailand Industry Expo 2016”

“ภาพจอ Touch screen ที่ใช้ในบูธของ กนอ.”

Interactive touch screen : Zone 3.2

Interactive touch screen : Zone 3.3

Interactive touch screen : Zone 3.4

Interactive touch screen : Zone 2

Infographic animation : IEAT Corporate

Video เฉลิมพระเกียรติ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

ASK THE TEAM

สงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม? – คลิกปุ่มด้านล่าง