MAF Digital Agency2018-11-08T13:04:35+00:00

บริษัท มี แอนด์ เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาและรับเหมาบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์

มีแอนด์เฟรนส์ ดิจิตอลเอเจนซี

“We create tangible Illusion”

     อาชีพดิจิตอลเอเจนซีอย่างที่พวกเราเป็นมันคืออาชีพกึ่งผู้ผลิตกึ่งที่ปรึกษา งานของเราไม่ใช่แค่การรับงานมาแล้วปั๊มจากเทมเพลทส่งลูกค้าแล้วก็จบไป โครงการแต่ละโครงการที่เราทำคือการแบ่งงานกันทำระหว่างตัวเราเองและลูกค้า ทุกครั้งที่รับงานเราก็เหมือนกับไปเป็นพาร์ทเนอร์เข้าไปมีร่วมรับผิดชอบต่อผลสำเร็จและล้มเหลวในธุรกิจของลูกค้า หากลูกค้าไม่ขยับ เราก็เดินหน้าไม่ได้ จริงๆมันก็เหมือนเป็นอาชีพปิดทองหลังพระเหมือนกันนะ ความสำเร็จของเค้า คืองานของเรา

ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
Co-Founder / Designer

SOLUTION PROVIDER
OF THE DIGITAL AGE

“We help you compete in the marketing wars with the best tools in both hands”

บริหารงานโครงการ
(Project Management)

บริหารโครงการ/แคมเปญสื่อการตลาด ให้บรรลุเป้าหมาย

กำหนดแผนงานโครงการ ขั้นตอน กิจกรรม และทรัพยากรที่ต้องใช้
ดำเนินกิจกรรมของโครงการตามแผนงาน และข้อตกลงร่วมกัน
ควบคุมการดำเนินโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณ และเงื่อนไขการส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด
ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของลูกค้า

ที่ปรึกษาด้านสื่อดิจิตอล
(Digital Consultant)

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิตอลเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Modeling)
วิเคราะห์ตลาด ประเมินสถานะธุรกิจ และการวางแผนทางการเงิน (Market Research)
ให้คำแนะนำและต่อยอดไอเดียการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ (Idea Crafting)
นำเสนอแบรนด์โดยใช้สื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือ (Digital Media Planing)

ผลิตสื่อดิจิตอล
(Media Production)

ผลิตชิ้นงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลให้เกิดขึ้นจริง

สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) : ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ (Print Material) และคอร์ปอเรทไอเดนทิตี (Corporate Identity)
สื่อดิจิตอล (Digital Media) : เช่น พัฒนาเว็บไซต์ และโมบายแอพพลิคชัน (Web vs Mobile) แอนิเมชัน (Animation) และอินเตอร์แอคทีฟทัชสกรีน (Interactive Touchscreen)

ONLINE SERVICES

รายละเอียดสินค้าและบริการที่เปิดให้ชำระเงินออนไลน์

Our Online Products & Services

ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานของบริษัทฯ ได้ที่ Term of Use และ Privacy Policy

ผลงานของเรา

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสไลด์ผลงาน หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า

Download PDF File
Contact Our Sales

CASE STUDY

บันทึกการทำงานในบางผลงานที่เราทำ

ติดต่อเรา

1/108 หมู่บ้านมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ท
หมู่ 5 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
โทร 053-336-930 แฟ็กส์ 053-336-931

email : hello@maf.co.th | facebook : MAFdigital

นำทางด้วย Google Map