บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการความสำเร็จของธุรกิจด้วยดีไซน์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจให้มากที่สุดจากการลงทุนในอย่างมีหลักการ

OUR MISSION

“Find & develop & achieve tangible successes in the businesses”

From over 10 years in digital technology & business branding, I have been through a long story of trials and errors, successes and failures. Doing the best of us is not enough to earn the success out of the game we play. It is no matter how much the client pay, it is all about collaboration between us and the client especially the project owners. Hierarchy and bureaucracy are always the key factor for all the failures.

We, as a success-oriented company need to do something about it. We are now up for a flat against hierarchy team, value based pricing instead of  fix-rate contract, our team instead of my team and your team. The goal is possess something called “Success as a team” . There will be no more clients and contractors roles in the relationship.

The company will work in a partnership based environment which means it will consist of re-defining the roles between us and all of our client portfolios. The company as a contractor role will be discontinue. More of the power will be transferred  to creating a success WIN-WIN partnership in each potential clients. Clients will no longer be clients, clients will become our partners and friends for life.

Success is not about the greatest in someone, it is all about working altogether as one team, your team and our team.

Tanaset Kullapatmongkol
Your Excelleces Catalyst

FIND, DEVELOP, ACHIEVE

“Putting all the knowledge on the table, spend less, achieve more”

FIND

Business Analysis

บริหารโครงการ/แคมเปญสื่อการตลาด ให้บรรลุเป้าหมาย

กำหนดแผนงานโครงการ ขั้นตอน กิจกรรม และทรัพยากรที่ต้องใช้
ดำเนินกิจกรรมของโครงการตามแผนงาน และข้อตกลงร่วมกัน
ควบคุมการดำเนินโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณ และเงื่อนไขการส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด
ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของลูกค้า

DEVELOP

Business Partnership

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิตอลเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Modeling)
วิเคราะห์ตลาด ประเมินสถานะธุรกิจ และการวางแผนทางการเงิน (Market Research)
ให้คำแนะนำและต่อยอดไอเดียการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ (Idea Crafting)
นำเสนอแบรนด์โดยใช้สื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือ (Digital Media Planing)

ACHIEVE

Profit Sharing

ผลิตชิ้นงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลให้เกิดขึ้นจริง

สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) : ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ (Print Material) และคอร์ปอเรทไอเดนทิตี (Corporate Identity)
สื่อดิจิตอล (Digital Media) : เช่น พัฒนาเว็บไซต์ และโมบายแอพพลิคชัน (Web vs Mobile) แอนิเมชัน (Animation) และอินเตอร์แอคทีฟทัชสกรีน (Interactive Touchscreen)

ONLINE SERVICES

รายละเอียดสินค้าและบริการที่เปิดให้ชำระเงินออนไลน์

Our Online Products & Services

ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานของบริษัทฯ ได้ที่ Term of Use และ Privacy Policy

ผลงานของเรา

คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสไลด์ผลงาน หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า

Download PDF File
Contact Our Sales

CASE STUDY

บันทึกการทำงานในบางผลงานที่เราทำ

ติดต่อเรา

1/108 หมู่บ้านมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ท
หมู่ 5 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
โทร 053-336-930 แฟ็กส์ 053-336-931

email : hello@maf.co.th | facebook : MAFdigital

นำทางด้วย Google Map